Dacia Duster Kapý Kenarý Koruma Bantlarý

OFF-ROAD > DACIA

Dacia Duster Kapý Kenarý Koruma Bantlarý

<< < (2/5) > >>

kyenipazar:
ilk fotoðraftakilere banttan ziyade fitil denir...
diðerleri ise evet koruma amaçlý bant/plastik kaplama vs vs ...

mimar_ankara:
sandro, logan, clio veya megane kapý çýtalarý duster a büyük ihtimalle uymasý lazým. Ölçüp bakmak gerekiyor. Uyan bir plastik takým muhakkak bulunur. Parçacýda yapýþtýrmadan kapý üstüne koyarak denenip, tam oturup oturmadýðý kontrol edilerek  alýnabilir.

mimar_ankara:
otoparklarda, alýþveriþ merkezlerinde yana parkeden arabalar kapý açarken dikkat etmiyorlar, sizin kapýlara çarpýyorlar. Eski arabalarýmda bu nedenle bir sürü küçük göçük vardý. Bunun için 4 kapýya yatay koruyucu þart oldu. Yatay þeritlere bir çözüm bulup, uygun çýtayý forumda yayýnlarým..

MUSAR:
Arkadaþlar Selam. Aracým 4X2 Laureate Look Paket 90 bg. 2012 Þubat sonu aldým. Halen 1400 km.de Ýlk teslim aldýðýmda Ýstinye Boðaziçi Renault tarafýndan Kapý ve çamurluk korumalarý uygulandý. Bilgi olmasý için resimleri ekliyorum. Musar

macmaneman:
çok güzel olmuþ kapý bantlarý..maliyeti nedir?

Navigasyon

[0] Mesajlar

[#] Sonraki Sayfa

[*] Önceki Sayfa

Tam sürüme git