Çekme Karavanla İlgili Yasa, Yönetmelik Ve Tebliğler

 • Konuyu Başlatan: Konuyu başlatan msafacan Tarih:
 • Başlangıç tarihi Yazılan Cevaplar:
 • Cevaplar 6
 • Okunma Sayısı: Görüntüleme 2,285

msafacan

Safa Can
Mesajlar
43
Tepkime puanı
56
Yer
Bursa
Kişiliğimin getirdiği bir özellik olarak duyduğum her şeyin gerçek mevzuattaki hükümleri araştırmak bende zamanla bir alışkanlık haline geldi. Aslında bu forumdaki büyüklerimden ve arkadaşlarımdan öğrendiğim ve bu forumda bir yerlerde mutlaka yazan aşağıdaki tüm bilgileri kendimce derleyip dosyalamıştım. Belki gün gelir bir trafik polisine gösteririm ya da bir gün bir yerde mutlaka lazım olur diye bu dosyayı yanımda karavanın diğer evrakları ile birlikte taşımayı düşünüyorum. Bu kadar mevzuatı toparlamışken belki birilerine de faydası olur diye bir konu altında paylaşmak istedim. Umarım birilerine faydası dokunur.

Öncelikle Türkiye Cumhuriyeti mevzuatlarında çekme karavan diye bir tanım yoktur. Her mevzuatta çekme karavanlar römork olarak geçiyor. Kendi yorumlarım italik olarak yazılmıştır. Diğer bilgiler direk mevzuattan alınmıştır.Karavan Tanımı ve kaza anında trafik sigortasının römorkun sebep olduğu zararı karşıladığı ile ilgili hüküm;

6047 SAYILI KARAYOLLARI TRAFİK KANUNU

Madde 3 – Bu Kanunda kullanılan terimlerin tanımları aşağıda gösterilmiştir.

Römork : Motorlu araçla çekilen insan veya yük taşımak için imal edilmiş motorsuz taşıttır.

Hafif römork : Azami yüklü ağırlığı 750 Kg'ı geçmeyen römork veya yarı römorktur.

Madde 102 – Bir römorkun veya yarı römorkun veya çekilen bir aracın sebep olduğu zarardan dolayı, çekicinin işleteni, motorlu aracı işletenin sorumluluğuna ilişkin hükümlere göre sorumlu tutulur. Çekilen araçla ilgili olarak sorumluluk genel hükümlere tabidir. Çekicinin sorumluluk sigortası, çekiciyi işletenin, römorkun sebep olduğu zarardan dolayı sorumluluğunu da kapsar. İnsan taşımada kullanılan römorklar, römork için ek bir sorumluluk sigortası yaptırılarak tüm katarın en az zorunlu mali sorumluluk sigortası tutarlarının kapsamına girmesi sağlanmadıkça, trafiğe çıkarılamaz.750 kg üstü karavanlar için “BE” sınıf ehliyet zorunluluğu ile ilgili hüküm;

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖZEL MOTORLU TAŞIT SÜRÜCÜLERİ KURSU YÖNETMELİĞİ

MADDE 4

ö) Eğitim ve sınav aracı (Römork): Motorlu araçla çekilen, yüklü ağırlığı “BE” sertifika sınıfı için 750 kilogramın üzerinde 3.500 kilogramı geçmeyen, “C1E” ve “D1E” sertifika sınıfları için 3.500 kilogramın üzerinde 7.500 kilogramı geçmeyen, “CE” ve “DE” sertifika sınıfları için 12.000 kilogramdan fazla olan insan veya yük taşımak için mal edilmiş motorsuz taşıtı ifade eder.
Römork sınıfları ile ilgili hüküm;

MOTORLU ARAÇLAR VE RÖMORKLARI İLE BUNLARIN AKSAM, SİSTEM VE AYRI TEKNİK ÜNİTELERİNİN TİP ONAYI VE PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 4 –

c) O kategorisi: Römorkları kapsar. O kategorisi, aşağıdaki alt kategorilere ayrılır:

1) O1 kategorisi: Azam kütlesi 0,75 tonu aşmayan römorklardır.

2) O2 kategorisi: Azam kütlesi 0,75 tonu aşan ancak 3,5 tonu aşmayan römorklardır.
ARAÇLARIN SATIŞ, DEVİR VE TESCİL HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 3 –

31) Römork azami yüklü ağırlığı: Motorlu aracın çekebileceği frenli ve frensiz römorkların azami yüklü ağırlığıdır.750 kg üstü römorklara trafik tescili yani ruhsatlandırması ile ilgili hüküm

MADDE 9 –

(3) Bu Yönetmelik hükümlerine göre Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından tescil edilecek araçlar, askeri araçlar, iş makineleri ve raylı sistemle çalışanlar dışındaki bütün motorlu araçlar ile tescile tabi motorlu araçlara takılarak kullanılacak yapıda ve yüklü ağırlığı 750 kilogramın üstünde olan römork ve yarı römorkların (traktör römorkları takıldığı traktörden ayrı olarak tescil edilmez) tescilleri noterler tarafından yapılır, araç tescil belgesi ve plaka basım talep belgesi verilir.Tip onay belgesi olmayan araçlara ruhsat çıkarılamayacağına dair hüküm,

MADDE 10 –

(7) 28/6/2009 tarihli ve 27272 sayılı Resmî Gazete ’de yayımlanan Motorlu Araçlar ve Römorkları Tip Onayı Yönetmeği (2007/46/AT) le Araçların İmal, Tadil ve Montajı Hakkında Yönetmelik hükümler doğrultusunda imalatçı veya yetkili temsilcisi tarafından düzenlenen uygunluk belgesi bulunmayan araçların tescili yapılmaz.
Römorklara nasıl plaka takılacağına dair hüküm;

MADDE 32-

b) Römork ve yarı römorklara arkada yerden 30 la 120 santimetre yükseklikte römork boyuna eksenine dik olacak şekilde bir adet, (plaka takılır)

f) Lastik tekerlekli traktör römorklarına, traktöre verilen numarayı taşıyan plaka, diğer araçlarla çekilen römork ve yarı römorklara kendileri için verilen plakalar takılır. Tescile tabi olmamakla beraber, yüklü ağırlığı 750 kilograma kadar olan römork veya yarı römorkların arkasına çeken araca verilen numarayı taşıyan plaka takılır veya resmedilir.

Bu madde resmedilir dediği için 750 kg karavanlara mühürsüz plaka da takılabileceğini çıkarmaktayımAğırlık sınırlarına uyulmadığında cezai işlemlerle ilgili hükümler;


ARAÇLARIN YÜKLENMESİNE İLİŞKİN ÖLÇÜ VE USULLER İLE TARTI VE BOYUT ÖLÇÜM TOLERANSLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

MADDE 6-

(1) b) Taşıtların tescil belgelerinde belirtilen azam yüklü ağırlıklar aşılamaz, bu ağırlıklar aşılmamış olsa bile azami dingil ağırlıkları aşılacak şekilde yükleme yapılamaz.

ı) Çeken ve çekilen araçlarla ilgili şartlar ve tedbirler yerine getirilmeden araçlar çekilemez.

(2) Birinci fıkranın (a), (b), (c), (ç), (d), (e), (f), (g), (ğ), (h), (ı) ve (i) bentlerinde belirtilen kurallara uymayanlar hakkında; 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 114 üncü maddesinin birinci fıkrasında belirtilen personel tarafından aynı Kanunun 65 inci maddesinde belirtilen miktarlarda trafik idari para cezası karar tutanakları düzenlenir.

(6) Azami yüklü ağırlığın % 20'den fazla aşılması halinde fazla yük, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesin birinci fıkrasının (b) bendinde uygun hale getirilmeden aracın yola devam etmesine denetimle görevli olanlar tarafından izin verilmez.


Tartı toleransı yoruma açık bir konu ben tam olarak anlayamadım. Yorum büyüklerimizin.

MADDE 7 –

(1) Tartı toleransı; en çok [(aracın azami ağırlığının % 3,75’) + 500] kilogram olarak kabul edilir.

(2) 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanununun 65 inci maddesinin üçüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilen fazla yükleme oranları hesabında; aracın azami ağırlığı ile birinci fıkrada belirlenen tartı toleransının toplamı esas alınır.Hız sınırları ve römork çekerken hız sınırlarının 10 km daha düşük olduğuna dair hükümler;

KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 100 – Karayolları Trafik Kanununda ve bu Yönetmelikte yazılı kayıt ve şartlar dışında ve aksine bir işaret bulunmadıkça yol durumlarına göre römorksuz araç cinsleri için saatteki asgari ve azam hız sınırları aşağıda gösterilmiştir.

Hız Sınırları Tablosu

Römorklu veya yarı römorklu araçlarda (Römork takmış LTT harç) en çok hız sınırı aynı cins römorksuz araçlara at en çok hız sınırından saatte 10 km. daha düşüktür.
 

Etiketler

Akdeniz45

Otelde misafir karavanda evimizdeyiz
Mesajlar
2,775
Tepkime puanı
3,831
Yer
Almanya
Her Yıl Tüv Muayenesi Konusunda Yönetmelikler


Resmî Gazete Tarihi: 23.09.2004 Resmî Gazete Sayısı: 25592
ARAÇ MUAYENE İSTASYONLARININ AÇILMASI, İŞLETİLMESİ VE ARAÇ MUAYENESİ HAKKINDA YÖNETMELİK

Mevzuat Bilgi SistemiAraç Muayene Periyodları:​

Araç Muayene Periyodları


Her Yıl Tüv Muayenesi Sorunu Konusunda Paylaşımlar:

Her Yıl Tüv Muayenesi Sorunu
 

neroarkan

Kamp II
Mesajlar
303
Tepkime puanı
134
Yaş
43
Yer
Mersin
tirdiği bir özellik olarak duyduğum her şeyin gerçek mevzuattaki hükümleri araştırmak bende zamanla bir alışkanlık haline geldi. Aslında bu forumdaki büyüklerimden ve arkadaşlarımdan öğrendiğim ve bu forumda bir yerlerde mutlaka yazan aşağıdaki tüm bilgileri kendimce derleyip dosyalamıştım. Belki gün gelir bir trafik polisine gösteririm ya da bir gün bir yerde mutlaka lazım olur diye bu dosyayı yanımda karavanın diğer evrakları ile birlikte taşımayı düşünüyorum. Bu kadar mevzuatı toparlamışken belki birilerine de faydası olur diye bir konu altında payla
Tüv TÜRK hala çekme romörkleri her yıl mı? muayene ediyor. Bu konuya bir el atın büyüklerim.
 

msafacan

Safa Can
Mesajlar
43
Tepkime puanı
56
Yer
Bursa
B sınıfı ehliyetle 750 kg altı 01 sınıfı çekemezsin diyen polisler çıkabiliyormuş onlara cevaben:


KARAYOLLARI TRAFİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİKYAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

Tarih: 17 Nisan 2015 CUMA Resmi Gazete Sayı: 29329

MADDE 8 ‒


e) B sınıfı sürücü belgesi otomobil ve kamyonet kullanacaklara verilir. Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir.

f) BE sınıfı sürücü belgesi B sınıfı sürücü belgesiyle kullanılan araçlara takılan ve azami yüklü ağırlığı 3.500 kilogramı geçmeyen römork veya yarı römork içeren birleşik araçları kullanacaklara verilir.
 

emrem

Yeni Üye
Mesajlar
2
Tepkime puanı
0
Merhaba, birkaç sorum var;

 1. 750kg altındaki çekme karavanlar imarsız arazide sorun çıkarabilir. Bunlar içinde ruhsat almak mümkün müdür?
 2. 750-3500kg arası çekme karavanlar için ruhsatlı bir römork alınıp üzerine kafamıza göre istediğimizi yapabilir miyiz? Yoksa üzerine kurulacak karavan için de proje gerekiyor mu?
 3. Diyelim ki hazır ruhsatlı ve faturalı bir çekme karavanı imarsız araziye(tarım değil bahçe geçiyor imardan sonra arsa olacak) koyduk. Peki belediye yapı olduğu gerekçesiyle yıkım yapabilir mi? Yıkım yaptığı taktirde mahkeme yoluyla dava kazanılıp masraflar tazmin edilebilir mi?
 4. Motorlu karavan yönetmeliğindeki gibi çekme karavanda da sabit koltuk, sabit mutfak ve tuvalet şartı var mıdır?
Ben imarsız bahçeme çekme karavan koymak istiyorum. 750 kg'a kadar olanlar bana yeterli ama ruhsat alamazsam belediye benle uğraşır. Bu sebeple ruhsatlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yıl boyu sabit kalacak çekme karavan. İçi yapılı olması gerekmiyor benim için.

Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.
 

msafacan

Safa Can
Mesajlar
43
Tepkime puanı
56
Yer
Bursa
Merhaba, birkaç sorum var;

 1. 750kg altındaki çekme karavanlar imarsız arazide sorun çıkarabilir. Bunlar içinde ruhsat almak mümkün müdür?
 2. 750-3500kg arası çekme karavanlar için ruhsatlı bir römork alınıp üzerine kafamıza göre istediğimizi yapabilir miyiz? Yoksa üzerine kurulacak karavan için de proje gerekiyor mu?
 3. Diyelim ki hazır ruhsatlı ve faturalı bir çekme karavanı imarsız araziye(tarım değil bahçe geçiyor imardan sonra arsa olacak) koyduk. Peki belediye yapı olduğu gerekçesiyle yıkım yapabilir mi? Yıkım yaptığı taktirde mahkeme yoluyla dava kazanılıp masraflar tazmin edilebilir mi?
 4. Motorlu karavan yönetmeliğindeki gibi çekme karavanda da sabit koltuk, sabit mutfak ve tuvalet şartı var mıdır?
Ben imarsız bahçeme çekme karavan koymak istiyorum. 750 kg'a kadar olanlar bana yeterli ama ruhsat alamazsam belediye benle uğraşır. Bu sebeple ruhsatlı olması gerekiyor diye düşünüyorum. Yıl boyu sabit kalacak çekme karavan. İçi yapılı olması gerekmiyor benim için.

Değerli cevaplarınız için şimdiden teşekkür ediyorum.

Merhaba bildiğim kadarıyla yanıtlayım.

1- 750 kg altı karavanın yasal olarak sahip olması gereken üç belge O1 belgesi ve Tip onay belgesi ve Fatura'dır. Bu belgeleri üretici verir. Bu belgelere sahipseniz ve kendi arazisiniz se orada kalmanıza engel bir durum olamaz diye düşünüyorum. Diğer soru çoğu üretici 750 kg karavanları isterseniz O2 belge ile teslim eder bu durumda ruhsatta çıkartabilirsiniz.
2- Bahsettiğiniz O2 belgeli karavanlar ruhsat çıkarmak için yine tip onay uygunluk belgesine ihtiyaç duyar bu belgede karavanın tamamına verilir. O2 belgeli şase alıp üstüne tiny house yada karavan yapanlar var ancak durum yasal değil bildiğim kadarıyla.
3- O1 yada O2 sınıfı belgeleri tam olan bir karavanı bahçenizde koymanızda bir mahsur yoktur diye düşünüyorum. çünkü bu hareketli bir taşıt. Yıkım zaten mümkün değil. Çeker götürürsünüz en kötü ihtimalle.
4- Böyle bir şart duymadım zaten çekme karavanla yasal olarak seyahat edilemez. O yüzden sabit koltuk istenmez. Wcsi olmayan çekme karavanlarda var. Burada mevzu yine belgelerinin tam olması. Bu belgelerde O1 sınıfı karavanda fatura, tip onay ve O1 belgesi. O2 sınıfı karavanlarda ruhsat ve plaka.
 

Gezenbilir bilgi kaynağını daha iyi bir dizin haline getirebilmek için birkaç rica;
- Arandığında bilgiye kolay ulaşabilmek için farklı bir çok konuyu tek bir başlık altında tartışmak yerine veya konu başlığıyla alakalı olmayan sorularınızla ilgili yeni konu başlıkları açınız.
- Yeni bir konu açarken başlığın konu içeriğiyle ilgili açık ve net bilgi vermesine dikkat ediniz. "Acil Yardım", "Lütfen Bakar mısınız" gibi konu içeriğiyle alakasız başlıklar geç cevap almanıza neden olacağı gibi bilgiye ulaşmayı da zorlaştıracaktır.
- Sorularınızı ve cevaplarınızı, kısaca bildiklerinizi özel mesajla değil tüm forumla paylaşınız. Bildiklerinizi özel mesajla paylaşmak forum genelinde paylaşımda bulunan diğer üyelere haksızlık olduğu gibi forum kültürünün kolektif yapısına da aykırıdır.

Hep birlikte keyifli forumlar dileriz.

BENZER İÇERİKLERGEZENBİLİR TV

           

Forum istatistikleri

Konular
101,343
Mesajlar
1,491,512
Kayıtlı Üye Sayımız
169,696
Kaydolan Son Üyemiz
Surpa

Çevrimiçi üyeler

BENZER İÇERİKLER

SON KONULAR

ÖNEMLİ UYARILAR
HAYATİ UYARI: Forumlarda yer alan tüm konular sadece referans amaçlıdır ve içeriklerinde hayati risk taşıyan tehlikeli spor ve benzeri özel uğraşılar olabilir. Lütfen forumlarda okumuş olduğunuz spor veya özel uğraşıların uzmanlarından yardım almadan kendi başınıza denemeye çalışmayın. Aksi halde meydana gelebilecek aksiliklerden dolayı gerek forum yöneticileri, gerekse içerik yazarları hiçbir sorumluluk kabul etmeyeceklerdir.

TELİF UYARISI: Forumlarda yayınlanan yazılı ve görsel materyallerin tüm hakları ve sorumluluğu yazarlarına aittir. Bu materyalleri izinsiz kopyalamak ve kullanmak 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Yasası'na göre suçtur.

SORUMLULUK REDDİ: Forumlarda yer alan, kullanıcıların oluşturduğu tüm yazılı ve görsel içerik, görüş ve bilgilerin doğruluğu, eksiksiz ve değişmez olduğu, yayınlanması ile ilgili yasal yükümlülükler içeriği oluşturan kullanıcıya aittir. Bu içeriklerin, görüş ve bilgilerin yanlışlık, eksiklik veya yasalarla düzenlenmiş kurallara aykırılığından Gezenbilir ve forum yönetimi hiçbir şekilde sorumlu değildir. Sorularınız için içeriği oluşturan üye ile irtibata geçebilir veya iletişim formumuzu kullanarak yönetime bildirebilirsiniz.

GEZENBİLİR SUNUCULARI: Yüksek Teknoloji ve Güvenlik Sistemleriyle Donatılmış, Merkezi Ankara'da Bulunan, YS-308 Yer Sağlayıcı Belge Numaralı ve %100 Yerli Sermayeli VERİTEKNİK Şirketi Tarafından Barındırılmaktadır.

Copyright © 2000 - 2021 Gezenbilir
Üst