DOĞA SPORLARI OFF-ROAD KARAVAN DÜNYASI İKİ TEKER NAVİGASYON VE HABERLEŞME FOTOĞRAFÇILIK GEZGİNİN DÜNYASI GENEL KONULAR YARDIM İLETİŞİM
Duyuruyu Kapat
Gezenbilir 10. Geleneksel Kış Kampı Duyurusu Yapıldı. Detaylar İçin Tıklayınız!.

Tarihi Sinop Kale Cezaevi

'SİNOP' forumunda AYDURAN tarafından 28 Nisan 2007 tarihinde açılan konu 30331 kişi tarafından okunmuş, 15 cevap yazılmıştır

 1. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Sinop Cezaevi - Sinop Tersanesi

  Sinop İli, Merkez, Kaleyazısı Mahallesi, Cumhuriyet Sokağıında hazineye ait 1 pafta, 59 ada, 54 parsel no. lu ve 10247.74 m2. Yüzölçümlü tarihi Bölge Kapalı Cezaevi ve Çocuk Islahevi, Sinop kalesinin güney batı ucunda kalan iç kale içinde yer almaktadır. Cezaevi 06 Aralık 1997 tarihinde boşaltılmış ve 02 Ağustos 1999 tarihinde Kültür Bakanlığı'na tahsis edilmiştir.

  Sinop Kaleleri ilk defa M.Ö. 2000'de yaşayan yerli kavim Gaşkalılar zamanında kurulmuş, Grek, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklular ve Osmanlılar devrinde büyütülerek onarılmıştır. Iç Kale adi verilen hapishanenin bulunduğu alan ise 03 Ekim 1214 yılında Sinop'u zapteden Selçuklu Sultani Izzeddin Keykavus tarafindan, ana kalenin kuzeyden güneye inen dik bir surla kesilmesi ile meydana getirilmiştir. Enine ikinci bir duvar ile iki bölüme ayrılan iç kalenin güneyde kalan kısmı 9500 m2.'lik alanı kapsamaktadır. Sinop Hapishanesi bu alanda kurulmuştur. Surlar ve kalenin yapım şekli buranın hapishane zindan olarak kullanıldığına ilişkin kanıtlar veriyor.

  Hapishaneyi çevreleyen iç kale 11 adet burç ile desteklenmiştir. Burçların yükseldiği denize hakim güney beden 22 metre ve surların yüksekliği 18 metredir. 3 metre kalınlığında olan surların üzerinde iç kaleyi bir uçtan bir uca kadar gezebilme imkanı veren yollar muhafizların gezi yolu olarak kullanılmıştır.

  Üzerlerinde değerli tarihi bilgiler bulunan kitabeleri ile bu gün sapa sağlam ayakta duran ve eski zindan özelliğini yitirmeyen ve bazıları kullanılabilir durumda olan Burçlar bu hali ile görülmesi gerekli kültür varlıklarımızdandır. İç kaleyi oluşturan beden ve burçların yapımında Antik devir mimarisine ışık tutacak bol miktarda mimari parçalar kullanılmıştır.

  Duvar Selçuk Kitabelerinin yanında, bünyesinde taşıdığı mimari parçalar ile de bir açık hava müzesi görünümündedir.

  Arkaik devrin, mabetlerinde görülen metop parçaları klasik devirden arşitrav parçaları, iyonik sütun başlıkları, sütun kaideleri duvarlara adeta teşhir edilmek üzere konulmuş parçalar gibidir.

  Selçuklular zamanında tersane olarak kullanılan iç kale Osmanlılar zamanında da kullanılmış, zamanın en mükemmel harp gemileri yapılmıştır.

  Kültür Bakanlığına devri yapılan tarihi cezaevinin; Sosyal Etkinlikler Alanı, Galeriler, Konferans Salonu, Tanıtım Salonu, Satış Reyonu, Kafeterya gibi fonksiyonlar kazandırılarak "Kültür Kompleksi" halinde halkın hizmetine sunulması düşünülmektedir.

  Prof. Mahir AYDIN'ın Kaleminden Tarihî Sinop Kale Cezaevi

  Dünyada, cezaevinin ünüyle anılan şehirlerin sayısı çok azdır. Ama hiçbiri, Sinop Cezaevi kadar tarihsel derinliğe sahip değildir. Bunun bir çok nedeni olsa da, kentin coğrafi konumu, bunda sanırız en önemli etken olsa gerek. Çünkü Sinop, Uygarlıklar Ülkesi Anadolu'nun "yalnız kenti"dir. Orta kuşakta bulunmasına karşın, Karadeniz'e bir "kısrak başı" gibi uzanır. Bu konum ona, özel bir güzellik katarken, aynı zamanda ideal bir Koloni Kenti de yapar. İlkçağın Koloni Kentleri üzerinde, her zaman bir sis perdesi vardır. Onların tarihsel derinliğine dair elde ettiğimiz bilgiler, çok belirgin değildir. Buna karşın, kale duvarları ile korunan, daha çok küçük yerleşim alanları olduklarını görüyoruz. Ve bu ölçekte Sinop'un, MÖ. 6.500'e kadar indiğini biliyoruz. Sinop Kalesi, günümüzden 4.000 yıl önce, bölgeye egemen olan Gaskalılar tarafından yapılmıştır. Kale, kentin konumundan dolayı önemini hiç kaybetmemiş ve hatta onu, bir Kale Kent bile yapmıştır. Grek, Pontus, Roma, Bizans, Selçuklu ve Osmanlılar, gerekli ilaveler yaparak, onu değerlendirmişlerdir. Ama kalenin ana plandaki boyutları, MÖ. 72'de Pontus Kralı Mithridates Eupatur döneminde şekillenmiştir.

  [​IMG]

  Sinop'un Türkler tarafından alınması, 1214 yılında Anadolu Selçukluları dönemine rastlar. Sultan İzzettin Keykavus, kaleye kuzey-güney yönünde paralel bir sur ekleyerek, İç Kale'yi meydana getirmiştir. Ayrıca enine örülen bir duvar ile de, bu İç Kale ikiye bölünmüştür. Güneyde kalan ve 9.500 m²lik bu kısım, bugünkü Tarihi Sinop Cezaevi'nin kullanım alanını oluşturacaktır. Sinop Kalesi'nin bir cezaevi olarak kullanılmasına ilişkin elimizdeki en eski kayıt, 1568 tarihlidir. Bu dönemin çok sayıdaki ayaklanmalarının birinde, İbrahim ve Mehmet adlı iki suhtenin, yağmacılık suçuyla, kalede hapsedildiğini görüyoruz.

  [​IMG]

  Çeşitli tarihlerde Sinop'a uğrayan gezginler, Kale'ye değinmeden geçmemişlerdir. Örneğin Evliya Çelebi, bu kenti 1640 yılında anlatırken şu gözlemlerde bulunur: "Kale düz bir yerde kurulmuş olup, iki taraftan dalgalar döver. Dikdörtgen biçimindedir. Hapishaneyi oluşturan İç Kale, 11 adet burç ile desteklenmiştir. Burçların yüksekliği 22, duvarlarınki 18 metredir. İç Kale'yi çepeçevre kuşatan duvarlar 3 metre kalınlığında olup, muhafızlar için devriye yolu özelliğindedir." Yine Evliya Çelebi, çok renkli ama biraz abartılı üslubuyla, Sinop Cezaevi'ni şöyle anlatır: "Büyük ve korkunç bir kaledir. 300 demir kapısı, dev gibi gardiyanları, kolları demir parmaklıklara bağlı ve her birinin bıyığından 10 adam asılır nice azılı mahkumları vardır. Burçlarında gardiyanlar ejderha gibi dolaşır. Tanrı korusun, oradan mahkum kaçırtmak değil, kuş bile uçurtmazlar." Evliya Çelebi'nin anlattıklarında gerçek payı çoktur. Deniz kenarında olduğu halde, denizi göremeyen mahkumlara Sabahattin Ali, 1933'te şöyle seslenecektir: "Görmesen bile denizi / Yukarıya çevir yüzü." Öyle ya, burada mahkumların dünyasına dışarıdan katılan yalnızca iki şey vardı: Özgürlükten uçarak gelen martılar ve bahçe duvarında kendiliğinden açan kır çiçekleri. Çünkü o dönemde, Sinop Cezaevine "girilir, ama çıkılmaz"dı. Nemden kibritin bile yanmadığı bu mekanda, mahkumlar çürümek ve ceza sürelerini tamamlayamadan ölmekle, karşı karşıya kalırlardı.

  [​IMG]

  Selçuklu Sultanı İzzettin Keykavus, kalenin güneyine 5 adet burç yaptırmış ve her birine komutanlarının adlarını vermiştir. Bu burçlar, kale bir cezaevine dönüşmeden önce, zindan olarak kullanılmıştır. Kale burçlarının kendisi gibi kitabeleri de, günümüze kadar ulaşmıştır. Bu "eski zindan" yaklaşık 800 yıllık geçmişi ile, Anadolu'daki en eski kültürel varlıklarımızdan birini oluşturur. Tarihte çeşitli devletler, kendi mimari tarzını yükseltirken, önceki uygarlıkların işlenmiş taş malzemesini, amaçlarına uygun olarak kullanmışlardır. Bir örneğini İstanbul Beyazıt'taki Patrona Hamamı'nda gördüğümüz bu uygulama, doğaldır ve yadırganmamalıdır. Burada da, İç Kale'nin duvar ve burçlarının yapımında, Selçuklu öncesine ait uygarlıkların taş malzemesi kullanılmıştır. Üzerlerinde Grekçe ve Latince yazıların okunabildiği bu taşlar, kendi dönemlerinin önemli "tarih kayıtları" olarak karşımızda durmaktadır. Çeşitli sütun başlıkları ve kesme taşlardan oluşan bu parçalar, Selçuklu mimarisinin katkılarıyla birlikte, daha da önem kazanmaktadır.

  [​IMG]

  Uzun süre tersane ve zindan olarak kullanılan İç Kale, 1887 yılında Cezaevi'ne dönüşmüştür. Bu konuda İstanbul'dan görevlendirilen Sinop Mutasarrıfı Veysel Paşa, amaca uygun olarak, önemli düzenlemeler yapmıştır. Buna göre, iki kat üzerine, kesme taştan ve sık pencereli olarak yapılan cezaevi, "U" biçiminde tasarlanmıştır. Ayrıca, mahkumlar tarafından kullanılmak amacıyla tek kubbeli bir hamam yapılmıştır. Tarihi Sinop Cezaevi'nin "konuk" listesi, her dönemde kabarık olmuştur. Konuklar arasında, 1713'te Kırım Hanı Devlet Giray'dan başlayıp, 1932'de Sabahattin Ali'ye kadar, bir çok ünlüyü sayabiliriz. Farklı milliyet ve bölgeden gelen mahkumlar nedeniyle cezaevi, deyim yerindeyse "Nuh'un Gemisi"ni andırıyordu. Buna, Sinop'ta zorunlu ikamete tabi tutulanlar dahil değildir.

  [​IMG]

  Kaçmanın imkansız olduğu bu cezaevinde, geçen yüzyılın başında güzel bir uygulama başlatılmıştır. Mahkumlara el sanatları öğretilmiş ve marangozluk, kuyumculuk ve oymacılık gibi sanatlarla, üretime yöneltilmiştir. Böylece üretilen eşyalar dışarıya satıldığı gibi, mahkumlar da el emeklerinin karşılığını almıştır. Daha da önemlisi, "zaman yükü"nün ağırlığı hafifletilmiştir.

  [​IMG]

  Cezaevinin girişi, geniş merdivenli ve rahat bir plana sahiptir. Sırtını batı duvarına vermiş avluya açık olan binada 28 oda vardır. Yakınında aynı yüzyıla ait taş hamam bulunmaktadır. Küçük fakat sevimli bir mimarisi olan hamam, orijinal özelliğini aynen korumaktadır. Hamamın girişinde ılıklık ve ona bitişik 5 adet kurnası bulunmaktadır. Sonradan yapılan değişimle, kurna sayısı 7'ye çıkarılmıştır. Dikdörtgen planlı ve tonoz kubbeli bir sıcaklık bölümü bulunmaktadır. Kubbenin küçük cam pencerelerinden aydınlanan, sıcaklık kısmında göbek taşı yoktur. Alt katta, zeminden aşağıya merdivenle inilen ve kesme taşlı kapısı olan külhan bulunmaktadır. Cezaevinin, duvarla ikiye ayrılan İç Kale'nin kuzeyindeki bölmede, 1939 yılında 2 katlı ve 9 koğuşlu, ikinci bir taş bina yapılmıştır. Çocuk Cezaevi olarak kullanılan bu binanın mimarisi, eskisine uygundur. Ama 1996'da "E-Tipi Kapalı Cezaevi"nin yapılmasıyla, Sinop'taki hükümlü ve tutuklular buraya taşınmıştır.

  Cezaevi Koğuşları Bugün Tarihi Sinop Cezaevi, artık bir turistik gezi alandır ve geçmişte yaşadıklarından uzaktadır. Ve yüzyılların yükünü üzerinden atmak istercesine, olanlara kayıtsız. Yalnızca, hayret dolu bakışlarla, kendini tanımaya çalışan turistleri ağırlıyor. Bu haliyle, mutlu da görünüyor. Bizim bu konuda bir çabamız var. Fransa'nın Bastil Hapishanesi'nden çok daha eski olan Tarihi Sinop Cezaevi'ne, UNESCO'nun koruması altında, "Dünya Mirası" kimliği kazandırmak. Bu konuda bize katılır mısınız?

  19 Mayıs Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof.Dr Mahir AYDIN
  www.sinop.gov.tr
   
  Etiketler:

 2. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Edebiyatta Sinop Cezaevi

  "... Uzun zamanlar deniz kenarında ve surlar içindeki bir hapishanede kaldım. Kalın duvarlara vuran suların sesi taş oralarda çınlar ve uzak yolculuklara çağırırdı. Tüylerinden sular damlayarak surların arkasında yükseliveren deniz kuşları demir parmaklıklara hayretle gözlerini kırparak bakarlar ve hemen uzaklaşırlardı." diyen Sebahattin Ali, "Duvar" isimli öyküsünde Sinop Cezaevini anlatır.

  Pekçok ünlünün yattığı cezaevi, kimi zaman öykülere, çoğu kez burada yatanların daha sonra yazdıkları anılarına ve pekçok şiire konu olmuştur.

  Sebahattin Ali 1936 yılında yazdığı bu öyküsünde tutukluluk günlerine geri döner : "... Fakat benim kaldığım hapishanede her şey, her ses hürriyeti gözlerin önüne kadar getirmek, sonra birdenbire çekip götürmek için yapılmış gibiydi. Surların üstünde büyüyen ufak ufak ağaçlar, yosunlu taşlardan aşağı sarkan sarı çiçekler, bir bahar havası içinde eli kolu bağlı olmanın bütün acılarını içime dökerdi. Uçsuz bucaksız gökte bir kuğu gibi ağır ağır yüzen bulutlar benden bir teselliyi: unutmayı alırlardı..." Duvar, Sebahattin Ali'ye kır saçlı bir mahkumun anlattığı "yarı kalmış bir firar hikayesi"dir. Yazar ayrıca o dönemde yazdığı şiirlerini "Hapishane Şarkısı" başlığı atında toplamıştır.

  Refik Halid KARAY'ın "Memleket Hikayeleri" adlı kitabında yer alan "Şaka" adlı öykü de 1915 Sinop'unda geçer. "... Kepenkleri yarı kaldırılmış loş meyhaneleri, müşterisiz boş dükkanları, sessiz uykulu evleriyle gündüzler hakeketsiz, şamatasız duran... akşama doğru meydana balık sergileri kurulduktan sonra istiridye işportaları dizildikten sonra halk ve uğultu ile..." dolan Sinop'ta "... havası, suyu, yemeği istekler uyandıran bu memlekette kadınsızlıktan sızlanan..." üç arkadaşın öyküsüdür bu.

  Ahmet Bedevi KURAN da burasıyla ilgili anılarına "Meşrutiyet Zamanının Fizanı Sinop" başlığı ile başlar.

  1913 yılında Sinop'a sürülen Refii Cevad "Sayılı Fırtınalar" adlı romanında bir af sonucu Sinop Cezaevinden çıkanlara yer vermiş ve şöyle anlatmıştır: "... Memleketin ceza tarihinde ayrı bir ehemmiyeti haiz olan Sinop zindanı kalebendlerin ilk merhalesiydi. Burada sükunet bulmayanlar Bodrum Kalesi'ne, orada da azgınlığa devam edenler Payas'a sevkedilirdi... 1914-1918 harbinde bu kanlı katillerden bir alay teşkil edildi. Bütün zindanlar boşaltıldı ve içerdekiler, meşhur Sinop'ta bulunuyorduk. Mahkumların sevk edileceği haberi üzerine zindanın cümle kapısına biz de yığıldık..."

  10 yıl Sinop Cezaevinde yatan Kerim KORCAN kızına yazdığı şiirde Sinop'u anlatmıştır:
  "... İşte sürgünler cehennemi olarak
  Ün yapmış Sinop bu
  Nelerin gelip
  Deve kervanları misali
  Nelerin göçtüğünü
  Surlardan kalelerden
  Ve genç pehlivanlar gibi
  Dirice köprüye yatmış
  Kemerlerden ibretle oku
  Martılar
  Çığlık çığlığa uçuşurken
  Karadeniz asırlarca
  Ağır toplarıyla döğmüş döğmüş kıyılarını ..."

  Kerim KORCAN "İdamlıklar" adlı öykü kitabında Sinop'un ve cezaevinin fiziksel koşullarına değinmekle birlikte daha çok idam mahkumlarının dışardaki ve içerdeki yaşantıları ile psikolojik durumları üzerinde durmuştur. Sinop Cezaevinde geçen "Linç" adlı romanında ise cezaevi dekorunda Türkiye'nin toplumsal yapısına da yer verir. 1967 yılında tamamladığı romanında KORCAN, Arap Kadir'in onur mücadelesini anlatmaktadır.

  Zeyyat SELİMOĞLU da "Kırık" adlı öyküsünde, toprak sorunu yüzünden komşusunu vurup hapse düşen Rizeli denizci Deli Tahsin'i anlatır. Öykü, 10 yılını Sinop Cezaevinde geçirecek olan bir denizcinin psikolojisini yansıtır.

  Sinop, Cezaevi ve burada cezasını çeken insanlar hakkında bilgi vermesi açısından tüm bu eserler son derece önemlidir.

  Burda yazılanlardan haric irili ufaklı birçok Sinop cezaevini anlatan eser bulunmaktadır..

  Kaynak : http://www.sinopnet.com/cezaevi/cezaevi4.htm

  Sinop Cezaevinde Yatan Ünlüler

  Refik Halit Karay : 12 Haziran 1913'de Mahmut Şevket Paşa'nın öldürülmesi ile başlayan ve bu suikasti takiben "İttihat ve Terakki karşıtı" olması sebebiyle İstanbul dışına sürülüyor. 1913 - 1918 yılları arasını Sinop, Çorum, Ankara ve Bilecik'te geçiriyor.

  Mustafa Suphi : İttihatçı rejimin hak düşmanı niteliğini haksız savaş yaklaşımlarını eleştiren yazıları nedeniyle Şevket Paşanın öldürülmesi bahane edilerek 1913 yılında 15 yıl mahkumiyetle Sinop'a sürülüyor. 1914 yılında bir kayıkla Rusya'ya kaçmıştır.

  Ahmet Bedevi Kuran : 1884 - 1966 yılları arasında yaşamıştır. 1913'de önce Bodrum'a daha sonra Sinop'a sürülmüş, buradan Sivastopol'a kaçmıştır.

  Refii Cevat : 1890 - 1968 yıllarında yaşamıştır. Alemdar gazetesindeki yazıları sebebiyle 1913'de Sinop'a sürülmüştür.

  Hüseyin Hilmi : 1910 yılında Osmanlı Sosyalist Fırkası kurucuları arasında yer alan Hüseyin Hilmi 1913'de Sinop'a daha sonra Çorum ve Bâla'ya sürülür. 1923 yılında öldürülür.

  Burhan Felek : Çok kısa bir süre Sinop'ta sürgün kalmıştır.

  Osman Cemal Kaygılı : 1913 sürgünlerindedir.

  Celal Zühtü Benneci : (Teyyareci Celal)

  Sebahattin Ali : 26 Aralık 1932 - 29 Ekim 1933 yılları arasında önce Konya sonra Sinop Cezaevinde tutuklu olarak kaldı. Edip Akbayram'ın söylediği Aldırma Gönül şarkısının sözlerini burada yazmıştır.

  Aldırma Gönül

  Başın öne eğilmesin
  Aldırma gönül, aldırma
  Ağladığın duyulmasın,
  Aldırma gönül, aldırma

  Dışarda deli dalgalar
  Gelip duvarları yalar;
  Seni bu sesler oyalar,
  Aldırma gönül, aldırma

  Görmesen bile denizi,
  Yukarıya çevir gözü:
  Deniz gibidir gökyüzü;
  Aldırma gönül, aldırma

  Dertlerin kalkınca şaha
  Bir sitem yolla Allaha
  Görecek günler var daha;
  Aldırma gönül, aldırma

  Kurşun ata ata biter
  Yollar gide gide biter;
  Ceza yata yata biter;
  Aldırma gönül, aldırma

  Sabahattin Ali

  Kerim Korcan : 1918 doğumlu - 1938 Harp Okulu davası sonucu 10 yıl Sinop Cezaevinde kalmıştır.

  Osman Deniz : Talat Aydemir hareketindeki önemli isimlerden biridir. Kurmay Yarbaylık görevini sürdürürken 22 Şubat 1962 olaylarına karışması nedeniyle emekliye çıkarılır. 21 Mayıs 1963 eyleminde öncülük yaptığı gerekçesiyle ölüm cezasına çarptırılır. Cezası müebbete çevrilerek 26.06.1964'te kesinleşen cezası nedeniyle Sinop'a gönderilmiş, 1974 affında çıkmıştır.

  Zekeriya Sertel : Gazeteci yazar 1925 yılında Resimli Ay dergisindeki yazılarından ötürü İstiklâl Mahkemesi tarafından üç yıl süreyle Sinop'a sürgün edilmiştir.

  Nazım Hikmet ve Necip Fazıl'ın da Sinop Cezaevinde kaldığı söylenmekle birlikte bu konuda kesin bir belge yoktur.

  Zindandan Mehmete Mektup

  Zindan iki hece. Mehmed'im lafta!
  Baba katiliyle baban bir safta!
  Bir de geri adam, boynunda yafta...
  Halimi düşünüp yanma Mehmed'im!
  Kavuşmak mı?.. Belki... Daha ölmedim!

  Avlu... Bir uzun yol... Tuğla döşeli,
  Kırmızı tuğlalar altı köşeli.
  Bu yol da tutuktur hapse düşeli...
  Git ve gel... Yüz adım... Bin yıllık konak
  Ne ayak dayanır buna, ne tırnak!

  Bir alem ki, gökler boru içinde.
  Akıl almazların zoru içinde
  Üstüste sorular soru içinde.
  Düşün mü, konuş mu, sus mu, unut mu?
  Buradan insan mı çıkar, tabut mu?

  Bir idamlık Ali vardı, asıldı
  Kaydını düştüler, mühür basıldı.
  Geçti gitti, birkaç günlük fasıldı
  Ondan kalan, boynu bükük ve sefil;
  Bahçeye diktiği üç beş karanfil...

  Müdür bey dert dinler, bugün "maruzat"!
  Çatık kaş... Hükümet dedikleri zat...
  Beni Allah tutmuş kim eder azat?
  Anlamaz; yazısız, pulsuz dilekçem...
  Anlamaz! ruhuma geçti bilekçem!

  Saat beş dedi mi, bir yırtıcı zil
  Sayım var, maltada hizaya dizil!
  Tek yekün içinde yazıl ve çizil!
  Insanlar zindanda birer kemmiyet;
  Urbalarla kemik, mintanlarla et.

  Somurtuş ki bıçak, nara ki tokat;
  Zift dolu gözlerde karanlık kat kat...
  Yalnız seccademin yönünde şefkat
  Beni kimsecikler okşamaz madem
  Öp beni alnımdan, sen seccadem!

  Çaycı getir ilaç kokulu çaydan!
  Dakika düşelim, senelik paydan!
  Zindanda dakika farksız aydan
  Karıştır çayını zaman erisin
  Köpük köpük, duman duman erisin!
  Peykeler, duvara mıhlı peykeler
  Duvarda, başlardan yağlı lekeler
  Gömülmüş duvara, baş baş gölgeler...
  Duvar, katil duvar yolumu biçtin
  Kanla dolu sünger... Beynimi içtin

  Sükut... Kıvrım kıvrım uzaklık uzar
  Tek nokta seçemez dünyada nazar
  Yerinde mi acep, ölü ve mezar?
  Yeryüzü boşaldı habersiz miyiz?
  Güneşe göç var da, kalan biz miyiz?

  Ses demir, su demir ve ekmek demir...
  Istersen demirde muhali kemir.
  Ne gelir ki elden, kader bu, emir...
  Garip pencerecik, küçük daracık;
  Dünyaya kapalı, Allah'a açık

  Dua, dua eller karıncalanmış;
  Yıldızlar avuçta, gök parçalanmış
  Gözyaşı bir tarla, hep yoncalanmış
  Bir soluk, bir tütsü, bir uçan buğu
  Iplik ki incecik, örer boşluğu
  Ana rahmi zahir, şu bizim koğuş
  Karanlığında nur, yeniden doğuş...
  Sesler duymaktayım; Davran ve boğuş!
  Sen bir devsin, yükü ağırdır devin!
  Kalk ayağa, dimdik doğrul ve sevin!

  Mehmed'im, sevinin, başlar yüksekte!
  Ölsek de sevinin, eve dönsek de!
  Sanma bu tekerlek kalır tümsekte!
  Yarın elbet bizim, elbet bizimdir!
  Gün doğmuş, gün batmış, ebed bizimdir

  Necip Fazıl Kısakürek
   

 3. balum

  balum Yalan Dünya

  Mesaj:
  1.143
  Alınan Beğeni:
  0
  Şehir:
  Ankara
  burası nereden sonra bir fotoğrafda buraya ekleyeyim ::smiley: sinop cezaevindeki hükümlü taşıma aracı.
  DSC00116.jpg
   

 4. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   

 5. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   

 6. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  [​IMG]
   

 7. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   

 8. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Ynt: Tarihî Sinop Kale Cezaevi

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]

  [​IMG]
   

 9. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  26.jpg

  27.jpg

  28.jpg

  29.jpg

  30.jpg
   

 10. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  36.jpg

  37.jpg

  38.jpg

  39.jpg

  40.jpg
   

 11. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  41.jpg

  42.jpg

  43.jpg

  44.jpg

  45.jpg
   

 12. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  53.jpg

  54.jpg

  55.jpg

  56.jpg

  57.jpg
   

 13. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  60.jpg

  62.jpg
   

 14. AYDURAN

  AYDURAN Zirve

  Mesaj:
  5.681
  Alınan Beğeni:
  25
  Şehir:
  İstanbul / Maltepe
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  Televizyon izlemeyi, özelliklede dizi film izlemeyi pek sevmem ama geçenlerde zapping yaparken denk geldim, Atv'de ''Parmaklıklar Ardında'' isimli bir dizi film oynuyor ve filmde mekan Sinop Cezaevi...Bu tarihi mekanı merak edenlere izlemelerini tavsiye ederim...
   

 15. drares

  drares Haşmet Kalkancı

  Mesaj:
  3.127
  Alınan Beğeni:
  360
  Şehir:
  Aydın
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  Hatta, cezaevinde eskiden çalışan gardiyanlar dizide rol oynuyorlar. Bu yaz Batı Karadeniz gezimiz sırasında Sinop'a da gitmiş, Tarihi cezaevini de ziyaret etmiştik. Orada çektiğimiz resimlerden bazıları;
  BatKaradeniz195.jpg
  BatKaradeniz197.jpg
  Sabahattin Ali'nin yattığı koğuş ve Aldırma gönül şiirinin tamamının yazılı olduğu pano;
  BatKaradeniz199.jpg
  Cezaevi hatırası (Allah kimseyi düşürmesin)
  BatKaradeniz201.jpg
  Bu arkadaşın adı Pala ,eskiden cezaevinde gardiyanmış, şimdi ise emeklilik günlerinde rehberlik yapıyor,
  BatKaradeniz202.jpg
  BatKaradeniz203.jpg
  Sinop'ta meşhur yerlerden birisi de Ayhan Kotra, işlediği bir suç nedeniyle cezaevine giren Ayhan usta burada maket yapmayı öğrenir. Tahliye olunca da bu işi sürdürerek hayatını kazanır. Zamanla yaptığı maketlerin ünü yayılır. Bu tekne Ayhan Kotra imalatı...
  BatKaradeniz204.jpg
  Burası da çarşıda Sinop Mahalli yemeklerinin bulunabileceği bir yer. Bu teyzeler bize cevizli mantı ve börek hazırlarken poz vermeyi de ihmal etmediler...
  BatKaradeniz208.jpg
   

 16. qwertus

  qwertus Yeni Üye

  Mesaj:
  7
  Alınan Beğeni:
  0
  Ynt: Tarihi Sinop Kale Cezaevi

  Çok eskiden; deniz, hapishanenin surlarına kadar gelirmiş ve disiplin hücrelerinin tabanı bir ızgara ve altı suymuş.Yani gerçekten çok dehşet verici bir ortam.Ve bu hapishaneden 3 kişi kaçmayı başarabiliyor bu zamana kadar 2 si kaçışta ölüyor biri ise sinopun ayancık ilçesinde tesadüfen bir polisin evine yemek istemeye gittiğinde yakalanıyor.
   

Forumdaki Benzer Konular

Yükleniyor...
BENZER KONULAR - Tarihi Sinop Kale
 1. abostan
  Yanıt:
  26
  Okunma:
  1.440
 2. Ufuk Büyutat
  Yanıt:
  0
  Okunma:
  595
 3. kovuk
  Yanıt:
  3
  Okunma:
  1.081
 4. Trakya Gezi
  Yanıt:
  0
  Okunma:
  646
 5. Trakya Gezi
  Yanıt:
  1
  Okunma:
  939
 6. sdemir18
  Yanıt:
  0
  Okunma:
  1.009
 7. ademcan
  Yanıt:
  0
  Okunma:
  1.176
 8. Trakya Gezi
  Yanıt:
  0
  Okunma:
  5.566
 9. belka
  Yanıt:
  15
  Okunma:
  13.767
 10. enbay1
  Yanıt:
  3
  Okunma:
  12.906

Ziyaretçilerin Bu Sayfaya Ulaşmak İçin Kullandıkları Kelime Aramaları

 1. sinop kalesi

  ,
 2. Sinop selimoğlu kavmi