Bekar Insanları Ayrıştırıp Almayan Kamp Yeri Ile Ilgili...

  • Konuyu Başlatan: Konuyu başlatan yugun Tarih:
  • Başlangıç tarihi Yazılan Cevaplar:
  • Cevaplar 64
  • Okunma Sayısı: Görüntüleme 22,248
Evli kampçının bekar kampçıya bakış açısı başka olur tabiki.

.

Ne alaka ? Ben 35 senedir evliyim ve sizin gibi düşünmüyorum.

Peki tekrar deneyeyim, konuştuğumuz sadece ait olduğu sosyal guruba göre kişinin potansiyel suçlu görülmesi. Bereket yasalarımız da çağdaş ülkeler gibi bu yakışıksız davranışı suç olarak görmekte.
Konu bekar-evli olmaklan önce, temelde bu !

Sorun, kısaca sizin insana ve yasalara bakışınızda olmalı ?
Üstüne üstlük, nedense konuşulanlardan kaçarak konuşulmayanları cevaplamanız...

Hani şu ahlaksız bekarlar tek imza ile nasıl birden aklanıp masum oluyorlarmış bir öğrenip aydınlansak diyorum.

Benden bu kadar, başka ilave edebileceğim birşey yok....
 
Son düzenleme:

Türk konaklama işletmelerinde aile müessesesi diye bir hukuki tanım ve ayrım yoktur. Zaten bizim itirazımız şiddetle böyle bir ayrıma karşidır. Biz neye saygı duyulup neye duyulmayacağını iyi bilmekteyiz.

SM-J710FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

Evli kampçının bekar kampçıya bakış açısı başka olur tabiki. İnat etmemekte fayda var. Memlekette arazimi kalmadı? Özgürlüğün sınırı, başkasının sınırında biter.Aile müessesesine saygı duymazsak, yarın aynısının beteri bize de olur.
sahillerin ,kampların kullanımı sadece evlilerin özgürlüğü içindemi kalıyor,bekarların yada eşi veya sevgilisi yanında bulunmayan kişilerin aynı kampları ve sahilleri kullanma özgürlüğü yok mu ? kimin daha özgür olacağının kararını siz veya başkası nasıl karar verebiliyorsunuz.


aile müesssesine saygı duyulmasasını talep ederken ,neden bekar yada yalnız olanlara saygı duyulmamasını kendinizde hak görüyorsunuz.
evliler peygamber mi ? onların hiç mi kusurları yok.

Kadının statüsü Genel müdürlüğünün çalışmasında;2014 yılı araştırmasına göre kadına aile içi şiddet araştırması sonuçlarına bir göz atın.ondan sonra da kadına sadistce veya sapıkca yaklaşımın eşinden mi yoksa bekarlardan mı daha çok geliyor kararını veriniz.ayrıca TUİK verilerine göre aldatma ,yaralama ve cinayetler ile ilgili verileride alıp okuyun.

kadın statüsü genel müdürlüğü çalışamı özetle,
Fiziksel şiddet
Ülke genelinde hayatının herhangi bir döneminde fiziksel şiddete maruz kaldığını belirten
kadınların oranı %36, son 12 ayda ise %8’dir. Başka bir ifadeyle, her 10 kadından yaklaşık dördü
eşi veya birlikte olduğu erkeklerin fiziksel şiddetine maruz kalmıştır. 2008 yılında yapılan araştırma
sonucuna göre bu oran %39’dur.

Cinsel şiddet
Türkiye genelinde evlenmiş kadınların %12’si yaşamının herhangi bir döneminde, %5’i ise son 12
ay içinde cinsel şiddete maruz kaldığını belirtmiştir. Cinsel şiddetin en fazla dile getirildiği bölge
ise Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi’dir. Evlenmiş kadınların %38’i yaşamlarının herhangi bir döneminde
fiziksel ve/veya cinsel şiddete maruz kalmıştır.

Psikolojik şiddet
Türkiye genelinde kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde maruz kaldıkları psikolojik
şiddet %44, son 12 ayda ise %26’dır. Batı Anadolu ve Orta Anadolu bölgelerinde yaşayan kadınların
yarısı, yaşamlarının herhangi bir döneminde psikolojik şiddete maruz kaldıklarını belirtmiştir.
2014 yılında gerçekleştirilen araştırma sonuçları 2008 araştırma sonuçları ile paralellik göstermektedir.

Ekonomik şiddet
Araştırmaya göre ekonomik şiddet biçimleri; kadının çalışmasına engel olma ya da işten ayrılmasına
neden olma, ev harcamaları için para vermeme ile kadının gelirini elinden alma olarak tanımlanmıştır.
Türkiye genelinde, bu davranışlardan en az birine, yaşamının herhangi bir döneminde maruz kalan
kadınların oranı %30, son 12 ayda maruz kalan kadınların oranı ise %15’tir. Çalışmaya engel olma ya
da bir işten ayrılmaya neden olma kadınlara yöneltilen ekonomik şiddet biçimleri arasında en fazla
belirtilendir. Yaşamının herhangi bir döneminde kadınların dörtte biri, son 12 ayda ise kadınların onda
biri ekonomik şiddete maruz kalmıştır.
*******************

psikolojide yansıtma olayını diye bir kuram var .
Kendisine yakıştıramadıklarını başkalarına yakıştırma. İnsanların iç çatışmalarında kullandıkları bir savunma aracıdır. Kimi insanlar kendilerinde varolduğu halde kabul etmek istemedikleri nitelikleri başkalarında görürler ve eleştirirler.

-
şunuda aklınınızdan çıkarmayızı., masumiyet karinesine göre Suçu ispat edilene kadar herkez masumdur.
Anayasa’nın 38. maddesinin 4. fıkrasında “Suçluluğu hükmen sabit oluncaya kadar…” ve İHAS m. 6/2. fıkrada “Bir suç ile itham edilen her şahıs suçluluğu kanunen sabit oluncaya kadar…” suçsuz sayılır demesine rağmen ısrarla bekar ve yalnızları potansiyel sapık olarak yaftalayan vicdanınızla sizileri başbaşa bırakıyorum.
bu konuda da başka yazı yazmayacağım.
 

Kanunlar var, evet.
Bir de sıklıkla gördüklerimiz (önyargı değil) var. Maalesef gençler fazla hata yapıyorlar ve maalesef sonsuz hoşgörü sahibi olamadık. Tedbirli olmak iyidir.
 

''....insanlar iş yaparken kendilerine prensip belirleyebilir ama bu prensipler temel kanunlarla belirlenen insan haklarına aykırı olmamalı diye düşünüyorum....''

Çok doğru düşünüyorsunuz ...:smiley:

Uluslararası Hukuk alanında KENDi ANAYASAMIZ gereğince bağlı bulunduğumuz kurumlar ve hukuki anlaşmalar mevcut .
Bu tip bir hukuki anlaşmazlık neticesinde , değil işletmeler , ÜLKELER BiLE bu kurallara uymakla yükümlü!..
Bu türlü Hukuk Sözleşmeleri gereğince , KENDİ ANAYASASINI dahi değiştiren ülkeler var .
Zaman zaman bizim kanunlarımızda ve/veya Anayasamızda da buna uygun değişiklikler yapılmakta .

Öyle ''...Bana öyle geliyor ki ...'' veya ''...Şu geleni gözüm tutmadı...'' ya da ''...geçenlerde böyle biri gelmiş , şunu şunu yapmış...'' gibisinden ÖNYARGILAR ile bu tür kişi hak ve özgürlüklerini ayaklar altına alıp-çiğnemek mümkün değil !...

Haaaa!... Yine de 'YAPAN YAPAR!' mı ?.....Yapar tabii !..
Kanunların uygulanmasının keyfiyyete dayandığı , hele hele OHAL uygulamasının alabildiğine uzatıldığı bir 'hukuki zemin'de neler olmaz , neler yapılmaz ki !..
Bu hukuki zeminde değil de 'Olağan Şartlar' altında olması gerekenleri tartışmak niyetimiz tabii ki ...
'Olağan Şartlar' ne zaman bu ülkede mevcutmuş(?) , yaşanmış(?) , yaşanacak(?) hiçbirimiz bil(E)mesek de :worried::worried:


Hukuken İşletmelerin kuruluş AMACI -zannettiğimizin aksine- sadece PARA KAZANMAK değil ; Topluma bir ''FAYDA'' da sağlamaktır .
Bu 'Toplumsal Fayda' bir malın o yörede satışı olabileceği gibi , bir işin görülmesi , bir hizmetin sunulması vb vb vb şekilde olur .
İşletmenin literatür tanımında ''Kâr etmek - Topluma hizmet etmek - İşletmenin yaşamını sürdürmek'' yer almaktadır .

Hangi tür işletme kurulmuş olursa olsun , HUKUK içinde yer bulur ve mevcut hukuka uygun davranmakla mükelleftir .
AYRIMCILIK'ın her türü de kanunen yasaklanmış olduğu için , yapılmış olan BEKÂRLARI (yalnız dolaşan) ÖTEKiLEŞTiRME mazur görülemez ...:eek::(

AiLE , ''bekâr(ve yalnız!) dolaşan kişi'' için de saygı duyulması gereken bir müessesedir .
Benzer şekilde , aile bireyleri de 'Bekâr ve yalnız dolaşan' bireyin haklarına saygı duymak zorundadır .
Netce itibariyle YALNIZ da dolaşsa , BEKÂR kişi de bir ailenin (şimdi veya zamanında) bir üyesi değil midir?..;)

''..HER BEKÂR DOLAŞAN bu müesseseyi taciz(?) eder!..'' görüşü subjektif olup , ÖNYARGI niteliği taşımaktadır .
Bir kanunsuz durum varsa , işletme sahibi gerekli yollara zaten başvurabilir .
ÖNYARGI sahibi ise de , gelen müşterisini en baştan uyarmayı uygun görebilir (?) .

ANCAK kanunen ZORUNLU OLDUĞU 'Hizmet sunmak' eylemini SINIRLARINI KENDİ BELİRLEYEREK(!) sunamaz...
(((Daha önceki yazılardaki DAMSIZ GİRİLMEZ konusu da buna dahil olduğunu düşünüyorum . ÇÜNKÜ orada da 'Adamına göre' muamele yapılıp , bazı (seçkin:weary:)kişilerin pekâla damsız girebildiğini de görmekteyiz:p...)))

Yine , AiLE çatısı altındaki HER BiREY'in ''EVLi ÇiFT'' olmayacağı aşikârdır !..
Aile bireyi olan -bekâr- çocukların , 'Yalnız gezen bekâr' bireyden daha ahlâki davranacağının GARANTiSi mi vardır ?..
Mesela , 60 yaşında anne-baba yanlarında 35 yaşındaki BEKÂR(!) ERKEK mahdumu ile kampta konaklıyorsa , bu aile POTANSİEL MASUM(!) , ancak ''Yalnız gezen bekâr'' kampçı POTANSİEL TACİZCİ midir?...

Kampçıya da akıl vereyim biraz , bende kalmayan akıldan:smiley::smirk:

Kamp kurulacak yerlere REZERVE tabelası koyarsa , 'Yalnız gezen bekâr' kampçıyı kampının istediği yerinde kabul edebilir ...
Hem kampçıyı reddetmemiş olur , hem de -çok kutsadığı(!)- aile konaklama bölgesinden ayrı tutabilir(?!?Kurnaz Ayrımcılık?!?):smiley::(:sweatsmile::tearsofjoy:
Bazı Restaurantlarda bu muameleye -farkına bile varmadan- uğramaktayız , değil mi ama !...:unamused::weary::(:triumph:
Sadece Askeriyede yok 'Komutan Masası' :sweatsmile::tearsofjoy:
 Bu yaz eylül ayıydı , Manavgat belediyesine ait , boğaz kampingdeydim , akşama doğru bir otomobille 3 genç kız geldi , 2-3 saat sonra kamper karavanla 3 genç delikanlı geldi , bunlar burada buluşmak üzere gelmişler . İyi hoş güzel kızlar çadır kurdu yediler içtiler , fakat sabah 04.00 de kadar bağrışarak muhabbet münakaşa münazara devam etti , korsan gemileri müzik yayınlarından sonra bi de bunların verdiği rahatsızlığı 2 gece çekmek zorunda kaldım . Güya kafa dinlemek için burada kaldık . Bu gençler diyorki Manavgat Belediye başkanı hoş görülü sosyal demokrat bir başkanmış . Gençler dur sus dinlemiyor , kimse kusura bakmasın , ben bu konularda pek hoşgörülü olamıyorum , bunların tesise alınmaması gerekir di diye düşünüyorum . Ancak hakkını yemiyelim belediye başkanı güzel bir tesis yapmış , kendisine teşekkür ederim , gecelik 40 lira ödedim , temiz düzenli bir tesis .
 


Bekar kampçının yanına çoluk çocuk doluşan
Bu yaz eylül ayıydı , Manavgat belediyesine ait , boğaz kampingdeydim , akşama doğru bir otomobille 3 genç kız geldi , 2-3 saat sonra kamper karavanla 3 genç delikanlı geldi , bunlar burada buluşmak üzere gelmişler . İyi hoş güzel kızlar çadır kurdu yediler içtiler , fakat sabah 04.00 de kadar bağrışarak muhabbet münakaşa münazara devam etti , korsan gemileri müzik yayınlarından sonra bi de bunların verdiği rahatsızlığı 2 gece çekmek zorunda kaldım . Güya kafa dinlemek için burada kaldık . Bu gençler diyorki Manavgat Belediye başkanı hoş görülü sosyal demokrat bir başkanmış . Gençler dur sus dinlemiyor , kimse kusura bakmasın , ben bu konularda pek hoşgörülü olamıyorum , bunların tesise alınmaması gerekir di diye düşünüyorum . Ancak hakkını yemiyelim belediye başkanı güzel bir tesis yapmış , kendisine teşekkür ederim , gecelik 40 lira ödedim , temiz düzenli bir tesis .
 

Süleyman abi,yaşadığın olayın bekarlıkla bir alakasını ben kuramadım.Görgüsüzlük,düşüncesizlik,cahillik gibi daha bir sürü şey yakıştırabiliriz bunlara ama bekarlık ne alaka? Daha önceki mesajımda yazdığım gibi yaşım 46 ve ben de bekarım ve benzer ayrımcılığa ben de uğruyorum(yakın çevremde dahil).Ancak bence sorun yasalarda değil toplumun bekarlara bakış açısın da!Yasalar ne kadar bizim yanımız da olursa olsun,istediğimiz kamp alanın da kalmaya hakkımız olursa olsun yine de ailelerin yoğunlukta olduğu yerlere ben yanaşmıyorum,yanaşamıyorum.Çünkü orada ki insanların sadece bakışları dahi beni olağanüstü rahatsız ediyor.
 

Konu Bekar ve Evli degil,Toplumun gelisimini tamamlayamamis olmasi.Esitlik sorunu Kadin,Erkek,Evli Bekar,ayrimi,hosgörü ve bir birimizle artik konusamamamiz.Kimsenin kimseye saygisinin olmamasi.Yillar önce Ayvalik,da Orman Kampinda kalmisitim,Sahile park ettirmisti, Gencler vardi,icime dogmus gibi bir sey olmaz degilmi diye sormustum icin rahat olsun bir sey olmaz dedi isletmeci.Gece 2,30- 3 civari Bagiran yardim isteyen bir Kadinin sesiyle uyandik.Cadirlardan hic kimse cikipda yardim icin kimse gelmedi.Sadece ben ve Esim Kadini elinden aldik ve yaninda kendi Arkadasi vardi ve oda bir sey yapmiyordu.Jandarmayi cagirdik gelmedi .Karisini döven Aptal Kampingin isletmecisiydi,beni Tehdit ediyordu Cocuklarim,da uyandi,kimse yardima gelmeyince Kadini orada birakip gitmek zorunda kaldik.
Bunun icin Egitimin ne kadar sart oldugu,Bunun Okularda ve Aile icinde Cocuklarimizi Egitirken Oglandir yapar,Kiz dedigin dizini kirip oturmasi gerekir gibi Egitim esitsizligini gecmemiz gerek.Her iki bireyide Insan olarak gördügümüz zaman sorunlarin üstesinden geliriz.
 kusura bakmayın da yanlış düşünüyorsunuz. evliler mi daha çok taciz ve tecavüz ediyor yoksa bekarlar mı.. tarsustaki özgecan olayını gerçekleştiren evliydi.. bağdat caddesindeki tecavüzcü ya evli ya da eşinden ayrı.. google ' da evli adam tecavüz ya da taciz etti yazınca bir sürü olay çıkıyor.. evli adam içmez etrafı rahatsız etmez diye bir kural yok.. kamp sahibi ya da işletmecinin yapacağı iş eğer taşkınlık yapan varsa tek ya da çift onları kamptan çıkarmaktır. baştan ön yargı ile davranıp evli ya da bekar ayırımı yapmak yanlıştır..
Evlilik belgesine bakmıyorlar mış Karavanda dam var mı yok mu ona bakıyorlar mış. Evli ve damsız iseniz yine giremiyorsunuz :smiley: böyle bir uygulama yapmaya hakkı yok bence gece klübü gibi :smiley:) güvenlik görevlisi bulundurmalı

SM-N9000Q cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 


Yücel bey selamlar, iyi dilekleriniz için teşekkürler...bir gün belki yollar kesişir umarım tanışmak sohbet etmek de kısmet olur...güzel günler...
 


Süleyman bey,
Aile olarak gelip gece yarılarına kadar yüksek sesle konuşup okey oynayıp, mangal partisi yapanların bekar dediklerinizden farkı ne. Onların çevreye verdikleri rahatsızlık değil mi.
 Konu biraz eski ama düşüncemi yazmadan edemeyeceğim. Nerede bir ahlak bekçisi görürseniz oradan uzaklaşın, zira noksanlık muhakkak ondadır.

SM-A520F cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

Gezenbilir bilgi kaynağını daha iyi bir dizin haline getirebilmek için birkaç rica;
- Arandığında bilgiye kolay ulaşabilmek için farklı bir çok konuyu tek bir başlık altında tartışmak yerine veya konu başlığıyla alakalı olmayan sorularınızla ilgili yeni konu başlıkları açınız.
- Yeni bir konu açarken başlığın konu içeriğiyle ilgili açık ve net bilgi vermesine dikkat ediniz. "Acil Yardım", "Lütfen Bakar mısınız" gibi konu içeriğiyle ilgili bilgi vermeyen başlıklar geç cevap almanıza neden olacağı gibi bilgiye ulaşmayı da zorlaştıracaktır.
- Sorularınızı ve cevaplarınızı, kısaca bildiklerinizi özel mesajla değil tüm forumla paylaşınız. Bildiklerinizi özel mesajla paylaşmak forum genelinde paylaşımda bulunan diğer üyelere haksızlık olduğu gibi forum kültürünün kolektif yapısına da aykırıdır.
- Sadece video veya blog bağlantısı verilerek açılan konuların can sıkıcı olduğunu ve üyeler tarafından hoş karşılanmadığını belirtelim. Lütfen paylaştığınız video veya blogun bağlantısının altına kısa da olsa konu başlığıyla alakalı bilgiler veriniz.

Hep birlikte keyifli forumlar dileriz.


GEZENBİLİR TV

GEZENBİLİR'İ TAKİP EDİN

Forum istatistikleri

Konular
103,363
Mesajlar
1,517,075
Kayıtlı Üye Sayımız
172,021
Kaydolan Son Üyemiz
Hulk6171

Çevrimiçi üyeler

SON MESAJLAR

SON KONULARGeri
Üst