Bekar Insanları Ayrıştırıp Almayan Kamp Yeri Ile Ilgili...

  • Konuyu Başlatan: Konuyu başlatan yugun Tarih:
  • Başlangıç tarihi Yazılan Cevaplar:
  • Cevaplar 64
  • Okunma Sayısı: Görüntüleme 22,250

Aşırı rahatsız edici koku ya da bulaşıcı kirlilik dilenci olmasa da anlaşılır bir sebep.
İş çıkışı kanalizasyon işçisi olarak ya da balık halinden direk acil olmayan sebeplerle muayenehaneye girmek istemek gibi.

Dilenci olmak ise kendi başına sebep olamaz.
 Yazılanları okuyunca aklıma bir soru geldi:
İşletmeci her geleni kabul etmek zorundamıdır?

Türk Ceza kanununda;
MADDE 122. - [1] Kişiler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, özürlülük, siyasî düşünce, felsefî inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayırım yaparak;
a) Bir taşınır veya taşınmaz malın satılmasını, devrini veya bir hizmetin icrasını veya hizmetten yararlanılmasını engelleyen veya kişinin işe alınmasını veya alınmamasını yukarıda sayılan hâllerden birine bağlayan,
b) Besin maddelerini vermeyen veya kamuya arz edilmiş bir hizmeti yapmayı reddeden,
c) Kişinin olağan bir ekonomik etkinlikte bulunmasını engelleyen,
Kimse hakkında altı aydan bir yıla kadar hapis veya adlî para cezası verilir.

Tüketicini Korunması hakkındaki kanunu
MADDE 6- (1) Vitrinde, rafta, elektronik ortamda veya açıkça görülebilir herhangi bir yerde teşhir edilen malın,
satılık olmadığı belirtilen bir ibareye yer verilmedikçe satışından kaçınılamaz.
(2) Hizmet sağlamaktan haklı bir sebep olmaksızın kaçınılamaz.
(3) Ticari veya mesleki amaçlarla hareket edenler; aksine bir teamül, ticari örf veya adet ya da haklı bir sebep yoksa;
bir mal veya hizmetin satışını o mal veya hizmetin, kendisi tarafından belirlenen miktar, sayı, ebat gibi koşullara ya da başka
bir mal veya hizmetin satın alınması şartına bağlayamaz.
(4) Bakanlık ve belediyeler, bu madde hükümlerinin uygulanması ve izlenmesine ilişkin işleri yürütmekle görevlidir.


Otel,motel kamping vs.. gibi yerler KBS kimlik bildirim sistemine dahil olmalıdır.Eğer hizmete talip olanın, emniyette kaydı var ise ,sistem otomatik olarak polis,jandarma ya bilgi aktarımı yapacaktır.
İşletmeci ahlak polisi değildir,hizmet sunabilmek için aldığı işletme ruhsatında da ,işletmenin ticari sicilinde de böyle bir misyon bulumamaktadır.Hizmete talip olan tüketici sorun çıkardığında ilgili emniyet güçlerini çağırmak ve işi onlara devretmesi doğru olan uygulamadır.
Hiç kimseyi peşinen ön yargılarla; teşhirci,sapık,ahlaksız,hırsız vs ilan edemezsiniz,bu da ayrıca tazminat davası konusuna da girebilir.
 Değerli forumdaşlar, anladığım kadarıyla karavancılığın bu yönü ilk kez tartışılıyor.Bekar bir karavancı adayı olarak damlı ya da damsız bir kamp alanına her karavan sahibinin girebilmesi gerektiğini, kamp alanında herkesin saygı gösterip saygı beklediğini düşünüyorum.
Kaldı ki TCK 122'ye göre kişiler arasında din, dil, mezhep, ırk, renk, cinsiyet, siyasî düşünce ve benzeri sebeplerle ayırım yapmanın suç olduğu açıkken önyargılı olmanın faydasız olacağı da açıktır.
 

Arkadaşlar,

Sözkonusu işletme belediyeden ruhsat almış bir konaklama işletmesi

Bu işletmenin işletmecilik yapabilmesi için taşıması gereken şartlar var

Her ne olursa olsun bence insanlara sen bekarsın seni almıyorum demesi o insanların daha büyük kanunlarla belirlenen hak ve özgürlükleri belirleyen yasalara aykırı olması bir sorun olarak görülmeli.

Dikkat ederseniz ben bimere başvurumda kendi yönümden kısıtlanan özgürlüğümle ilgili başvuru yaptım. Bu konu yargıya taşınırsa da aynısını yaparım.

Benim tezim bu işletmenin insanları evli ve bekar olarak sınıflandırıp en temel hakları çiğnediği yönündedir.

Evet insanlar iş yaparken kendilerine prensip belirleyebilir ama bu prensipler temel kanunlarla belirlenen insan haklarına aykırı olmamalı diye düşünüyorum.

Ben bir karavancıyım orda olmasa başka bir yerdeyim. Benim için sorun değil ama adamın yaptığı şey düpedüz haksızlık ben böyle düşünüyorum. Bana kalırsa konaklama işletmesi olan işletmeler insan ayrımı yapamazlar.

Konu zaten bir ölçüde bir yerlere bağlanmış kamp yeri sahibi bu haksızlığa devam ederse ceza yeme riski var. Sonuçta Foça da bulunacak en üst düzey turizm yöneticisi tarafindan yazıyla uyarılmış. Bundan sonra bu adamın yaptığı fiili haklı bulmak zorlama olur.

Bu insan insan ayrımı yapmadan da konuya çözümler getirebilirdi ve hala da getirebilir. Ayrıca konaklama işletmesinin benim işletmem aile yeri demeye hakkı olursa o zaman benimki de değil diyenler çıkacak zaten üç beş tane düzgün kamp yerimiz varken bi de bunlarla uğraşacağız sonra elbette bu pek anlamlı olmazdı.

Ben bir hukukçu değilim ama hakkımı yazıyla aradım. Ben bu adamın yerine giden karavanların içine bakılıp bu karavanda kadın yok diye çevirildiğini de okudum bir yerlerde. Bana en azindan böyle kaba davranmadılar. Ama ne olursa olsun yaptıkları şey kendisi bir kabalık ve insanlık değil.

Bu işletmeci yazilı uyariya rağmen buna devam edecekse bu da onun problemi artık.

Selamlar...

SM-J710FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 

Arkadaşlar,

Kedi ulaşamadığı ciğere mındar dermiş. Antiparantez belirtmek zorundayım ki sözkonusu kampın aşırı bir özelliği veya güzelliği yoktur.

İnsanlar müşteri bulamazken gelen müşteriye evli bekar diye ayrım yapan bir kampı standartların ötesinde bir özelliği varmış da ondan tafra yapıyor sanmayınız.

Her kamp gibi çoğunlukla gelip aylarca kalan sabit kampçıları ve karavancıları çevirmektedir belki de bu değirmeni.

Yani dur bir ege akdeniz gezeyim arka arkaya üç beş kampta kalayım. Veya kamptan kampa atlayayım diyen bir tür müşteriye çok alışkın değiller ve bu yüzden önemsemiyor olmaları mümkün.

Oysa en çok gezen, tekerlek çeviren, yollarda olan bizleriz. Sirkülasyonumuz fazla ( Kamplara giriş çıkış sayımız fazla veya kalınan gün oranimız düşük) olsa da bu kamp yerleri aylarca kalan sabit kampçıları ve günübirlik tatilcileri haricinde bizleri de dikkate alsalar ve önemseseler ne güzel olurdu.

Herhalde bunun için sayımızın epeyce artması gerekmekte. Oysa en çok yazan ve paylaşan kesim (sabit kampçılara nazaran) yine bizleriz...

Ancak bazen işletmecilerin düşünceleriyle uyuşmuyoruz. Ama tekrar şunu belirteyim ki bu kampın evlisiniz bekarsınız hiç farketmeyen ve ayrım yapmayan yakın bir kampı var. Adı da Sazlıca kamping. Dahası bu kamp olmasa bile Acar kamp, Gezmeyi seven bir karavancının her sene mutlaka gitmesi gereken (tabii benim subjektif görüşümdür) bir kamp değil. Oysa bazı kamplar var ki bunları her sene mutlaka görülmesi gereken kamplar olarak düşünüyorum ben.

Bu durumda bir daha bu kampa hiç de gitmeyebilirim. Onlar da buna üzülmez çünkü onlar için önemli olan sabit müşterileri. (Bana kalırsa)

Burada bu parantezi açmak istedim.

SM-J710FQ cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi
 


İşletmeci de haklı. 2 tane bekar içiki içer yada içmez güvenlikçi tutup onu mu takip edecek? Yasal ayrımcılığı örnek gösteren ler;
Eğer kiralık evlerine, LGBTİ kiracı arıyorsalar samimidir.
Konuyu açan , savunan arkadaşlar, fikirler ve adalet zamana ve mekana göre değişkendir. Önemli olan uyumlu olmaktır.
 
“adalet zamana ve mekana göre değişkendir” yaklaşımı hukuk felsefesine girer. Yürürlükteki kanuna uymayan müeyyidesine toslar bu kadar basit.
Nihai yorumu da yargıç yapar.

Türk bayrağı kanunun 7. maddesi bayrağı “Amblem, flama, sembol ve benzeri” olarak kullanmayı yasaklıyor.
Sosyal alanda başkalarına gösterme kabiliyetinde olamadığınız hoşgörü için kendinize çizdiğiniz sınır geniş olmalı ?

Not
Tabii ki içinde bayrak da olan bir resim avatar olabilir.
Ama bayrağın kendisi değil !
 


Ben ayrımcılığa karşı olanlardanım. Demek evime LGBT talip olursa samimiyim ama karavan kampına girmek isterlerse ayrımcı olmalıyım öyle mi? Ayrıca önemli olan uyumlu olmaksa hiç kimseye önyargılı olunmamalıdır.
Doğrusu içki konusunun bekarların üstüne kalmasını ve LGBT nin konumuza dahil edilmesini doğru bulmuyorum. Kaldı ki TCK 122 orada durmaktadır...
Hukuk değişmez ancak adalet anlayışı değişkenlik gösterir...
 
Son düzenleme:

İşletmeci de haklı. 2 tane bekar içiki içer yada içmez güvenlikçi tutup onu mu takip edecek? Yasal ayrımcılığı örnek gösteren ler;
Eğer kiralık evlerine, LGBTİ kiracı arıyorsalar samimidir.
Konuyu açan , savunan arkadaşlar, fikirler ve adalet zamana ve mekana göre değişkendir. Önemli olan uyumlu olmaktır.
İnsanları ,yaşam biçimine ,cinsel tercihlerine, siyasal düşüncelerine,dini inançlarına,cinsiyetine göre ayrım yapılması mı size göre doğru olan.

size göre fikirler zamana ve mekana göre değişiyorsa,zaten o fikir yanlış verilere ,yanlış bilgilere dayanan yada insan doğasına uygun olmayan düşüncenin ürünüdür.Doğru karşısında zaman içinde değişmi kaçınılmazdır.
Doğru ve sağlam temeli olan fikirlerin zamana göre değişmesi ,ancak ve ancak toplumsal anlayışın ,adaletin düşünce yapısının dejenere olması ile olur.Bu değişim ise fikirin değişimini değil ,toplumsal bozulmanın göstergesidir.
Adalet anlayışı zamana ve mekana göre değişebilir .Bu değişim; insan ve toplum yararına oluyor ise, zaten mevcut adaletin yetersiz, kanunların bir zümrenin lehine işlediği toplum anlayışından daha medeni toplumsal yönetime evrildiğinin göstergesidir.
aksi durumda adalet kişilere yada bir zümrenin baskın yönetimine dayanak olacak biçimde değişiyorsa , o toplumda eğitimin kalitesizleştirildiği ,insana saygının ayaklar altına alındığı ,kişisel haklarını ortadan kalktığı bir yönetim biçiminin olduğunu gösterir.

kısaca,insana saygı,her türlü ayrımcılık ,sosyal adalet , dengeli gelir dağılımı konularında ,bozlulmalar yada düzelmeler , fikirler ve adaletin zaman ve mekana göre değişimi arasında doğrusal bir ilişki var.
ayrımcılık artıyor ise ,gelir dağılımı bozuluyorsa, insana ve insan haklarına saygı ayaklar altına alınıyorsa o toplumda fikirler ve adalet bozulyordur.bundan kısa vade de birileri nemalansa bile, uzun vade de kimseye yarar getirmeyecek toplumsal krizlere yol açabilir.
 Evli kampçının bekar kampçıya bakış açısı başka olur tabiki. İnat etmemekte fayda var. Memlekette arazimi kalmadı? Özgürlüğün sınırı, başkasının sınırında biter.Aile müessesesine saygı duymazsak, yarın aynısının beteri bize de olur.
 

Gezenbilir bilgi kaynağını daha iyi bir dizin haline getirebilmek için birkaç rica;
- Arandığında bilgiye kolay ulaşabilmek için farklı bir çok konuyu tek bir başlık altında tartışmak yerine veya konu başlığıyla alakalı olmayan sorularınızla ilgili yeni konu başlıkları açınız.
- Yeni bir konu açarken başlığın konu içeriğiyle ilgili açık ve net bilgi vermesine dikkat ediniz. "Acil Yardım", "Lütfen Bakar mısınız" gibi konu içeriğiyle ilgili bilgi vermeyen başlıklar geç cevap almanıza neden olacağı gibi bilgiye ulaşmayı da zorlaştıracaktır.
- Sorularınızı ve cevaplarınızı, kısaca bildiklerinizi özel mesajla değil tüm forumla paylaşınız. Bildiklerinizi özel mesajla paylaşmak forum genelinde paylaşımda bulunan diğer üyelere haksızlık olduğu gibi forum kültürünün kolektif yapısına da aykırıdır.
- Sadece video veya blog bağlantısı verilerek açılan konuların can sıkıcı olduğunu ve üyeler tarafından hoş karşılanmadığını belirtelim. Lütfen paylaştığınız video veya blogun bağlantısının altına kısa da olsa konu başlığıyla alakalı bilgiler veriniz.

Hep birlikte keyifli forumlar dileriz.


GEZENBİLİR TV

GEZENBİLİR'İ TAKİP EDİN

Forum istatistikleri

Konular
103,363
Mesajlar
1,517,075
Kayıtlı Üye Sayımız
172,021
Kaydolan Son Üyemiz
Hulk6171

Çevrimiçi üyeler

SON MESAJLAR

SON KONULARGeri
Üst